Zásady ochrany osobných údajov – GDPR

1. VŠEOBECNÉ

Jozef Pachník (naďalej už len „Majiteľ“ stránky), ktorý spravuje webové stránky https://www.kotolservis.sk/ (ďalej len „internetová stránka“), si je vedomý dôležitosti ochrany Vašich osobných informácií a súkromia.
Ochrana osobných údajov v krajine je systematicky regulovaná Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) (EÚ) 2016/679, ktoré definuje práva, povinnosti, zásady a opatrenia na zabránenie protiústavným, nezákonným a neoprávneným zásahom do súkromia a dôstojnosti jednotlivca pri spracúvaní osobných údajov.

2. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s ustanoveniami nariadení o všeobecnej ochrane údajov (GDPR) (EU) 2016/679 Majiteľ rešpektuje Vaše právo na súkromie tým, že uznáva:
osobné údaje sú informácie, ktoré ste odoslali Majiteľovi dobrovoľne a umožnili mu ich následovné spracovanie;
osobné údaje, ktoré poskytnete, nebudú nikdy použité bez Vášho súhlasu a akýmkoľvek spôsobom nebudú odoslané alebo použité tretími stranami a nebudú ich môcť používať v rozpore so zákonom;
Majiteľ nevyžaduje, aby ste zdieľali citlivé osobné údaje podľa definície v nariadení o všeobecnej ochrane údajov (GDPR) (EÚ) 2016/679;
prenášané údaje budú používané Majiteľom legálne a iba na účely súvisiace s jeho podnikaním, to znamená za účelom implementácie webových služieb, o ktorých Vás tiež informuje na webových stránkach;
po dokončení účelu používania osobných údajov sú tieto údaje archivované na toľko rokov, ako sú predpísané zákonmi upravujúcimi fungovanie našich služieb;
osobné údaje používané na účely webových služieb sú primerané a v rozsahu zodpovedajúcom účelu zberu;
zadávate svoje osobné údaje dobrovoľne na webových stránkach a máte právo nahliadať, aktualizovať, opravovať, blokovať a odstraňovať ich tak, ako je vysvetlené v časti Ochrana osobných údajov: AKO MÔŽETE SPRACOVAŤ VAŠE ÚDAJE nižšie.

3. KTO VIDÍ VAŠE ÚDAJE

Vaše údaje spracováva a zobrazuje majiteľ webstránky:

1) Jozef Pachník

4. KDE UCHOVÁVAME VÁŠE DÁTA

Vaše dáta ukladáme do samostatne spravovaných databáz:

Databáza poskytovateľa WebHouse, s. r. o.

Všetky databázy tretích strán sú v súlade s nariadením o všeobecnej ochrane údajov (GDPR) (EÚ) 2016/679. Nezdielame údaje s žiadnou inou databázou tretej strany.

5. AKÉ ÚDAJE ZBIERAME

Pre naše služby (vypísanie kontaktného formuláru na stránke https://www.kotolservis.sk/ za účelom kontaktovania nás) zhromažďujeme nasledujúce údaje:

Požadované údaje:
Celé meno
E-mail
Telefónne číslo
Adresa
Mesto
Služba
Značka kotla

Voliteľné údaje:
Vaša správa

6. NA ČO POUŽÍVAME VAŠE ÚDAJE

Na spätné kontaktovanie ohľadom objednania služby opravy/prehliadky kotla.
S Vaším súhlasom môže Majiteľ použiť Vaše údaje na účely informovania Vás o našich komerčných alebo prevádzkových účeloch. Majiteľ súhlasí s tým, že nebude prenášať, požičiavať alebo predávať Vaše údaje tretej strane bez predchádzajúceho upozornenia a získania písomného súhlasu jednotlivca.

7. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE

Vaše údaje sú uložené na toľko rokov, ako sú predpísané zákonmi upravujúcimi prevádzku našich služieb. Lokálna emailová schránka (databáza): navždy alebo až kým nie je odstránená (zrušená)
Všetky databázy tretích strán majú svoj vlastný systém uchovávania údajov. Získajte viac informácií o tejto skutočnosti a pozrite si naše zásady ochrany osobných údajov databázy tretích strán.

8. AKO MÔŽETE SPRAVOVAŤ VAŠE ÚDAJE

Po zdieľaní údajov s našou lokálnou databázou môžete svoje údaje vždy vymazať nasledujúcim spôsobom:

Typ údajov: Informáčné účely (uživatelia, ktorí nám napísali prostredníctvom kontaktného formuláru)
Vždy môžete kontaktovať majiteľa webstránky a odstrániť Vaše údaje z našel lokálnej databázy zaslaním e-mailu na našu oficiálnu e-mailovú adresu: info@kotolservis.sk so žiadosťou: „Žiadosť o odstránenie všetýchy osobných údajov, ktoré sú pripojené k mojej e-mailovej adrese“

9. BEZPEČNOSTNÉ PRVKY INTERNETOVEJ STRÁNKY

Majiteľ si je vedomý dôležitosti bezpečnosti, a preto sa snaží chrániť Vaše osobné informácie. Neoprávneným prístupom, používaním a zverejnením zabraňuje mnoho bezpečnostných technológií a postupov. Osobné informácie, ktoré zadávate na webových stránkach, sú uložené v počítačových systémoch s obmedzeným prístupom na kontrolovaných miestach.

10. SPOJENIE S INÝMI WEBOVÝMI STRÁNKAMI

Ďalšie webové stránky, na ktoré odkazujeme na našich webových stránkach (mimo odkazov), môžu zahŕňať zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa líšia od našich zásad ochrany osobných údajov. Ak chcete chrániť Vaše súkromie, odporúčame Vám zobraziť pravidlá ochrany osobných údajov na iných stránkach, ku ktorým pristupujete prostredníctvom našich webových stránok.

11. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ

Jozef Pachník
Kontakt: info@kotolservis.sk

Budeme sa snažiť odpovedať Vám v čo najkratšom čase.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa uplatňujú od okamihu uverejnenia na webových stránkach.

Posledná úprava: September 2019